Pengar och Politik

Systemet med pengar

Politiken verkställs genom statens användande av systemet med pengar, dvs statens budget och banksystemet. Dessa används för att utforma, organisera och bygga samhället genom att aktivera och fördela mänskliga och naturens resurser. En enorm makt som kan användas för att skapa ett drömsamhälle till alla, istället för ett fåtal som idag.

Politikerna bestämmer hur det görs och för vilka mål. De har två spakar att använda: spendera in pengar i samhället och ta bort dem ur existens. Riksbanken har till uppgift att justera räntan, vilket styr kapitalkostnaden inom ekonomin. Hur detta görs ger våra livsförutsättningar.

”Makt korrumperar och absolut makt korrumperar absolut”– Lord Acton.

Detta gäller alltid, speciellt för toppskiktet inom politik och affärsverksamhet. Balansera makten genom att decentralisera så mycket som möjligt, det minskar riskerna för maktmissbruk. Egenmakt är ett krav för riktig demokrati där alla är sedda, hörda och bekräftade.

följ Mig