MMT SWEDEN

Modern Monetary Theory (MMT)

Framtidens ekonomi bygger på MMT som är ett ekonomiskt ramverk baserat på en korrekt förståelse av hur vårt system med pengar fungerar. Det visar tydligt att pengar inte är en bristvara. Reella resurser (arbetskraft och natur) och vår förmåga är begränsningarna inom ekonomin. Med den kunskapen kan vi balansera maktförhållande inom ekonomi och samhälle samt bygga en ekonomi som utvecklar mänskligt liv för alla oavsett var man bor geografiskt, ens ålder och livssituation.

Spakarna som används är spendera in nya pengar i ekonomin, ta tillbaka genom skatt och styra kaptitalkostnad med ränta. Bankerna ger ut sina krediter, som vi använder som pengar, och de agerar efter de direktiv som våra riksdagspolitiker beslutar om.

Dagens destruktiva bristpolitik är baserat på ekonomiska myter eller illvilja som förstör ekonomin, liv och samhälle. Detta måste upphöra.  

Initiativet, MMT Sweden, drivs av Jussi Ora i samverkan med de som vill samma sak: sprida MMTs kunskap - veta vad varje land kan göra ekonomiskt för ett mänskligt liv åt alla.

Alan Greenspan, före detta chef över FED, USAs centralbank, förklarar statens förmåga att skapa sina egna pengar.

Relaterade artiklar

följ Mig