Ekonomi

Vi är ekonomin

Ekonomin tjänar inte vår mänskliga utveckling längre. Som allt annat behöver också ekonomin utvecklas efter de behov som finns. Det är dags att låta kärlek styra ekonomin.

Ekonomin är en politisk skapelse för att producera våra varor och tjänster. Den erkänner att vi tillsammans kan få mer och bättre gjort än alla var för sig. Med andra ord bygger den på ett tillsammans för allas vårt bästa. Utifrån det får vi:

1. Vår förmåga individuellt och tillsammans avgör hur mycket vi får producerat och hur mycket av vår tid vi behöver lägga på det.

2. Ekonomin ska i handling skapa kärleksfulla relationer och detta innebär att vi behöver lära oss att fördela rättvist. Bara då kan ett riktigt tillsammans, där alla är sitt bästa unika jag, utvecklas.

3. Politiken sätter förutsättningarna för ekonomin som helhet och allas individuella ekonomi.

följ Mig