Människa och Förändring

Du är slutet och början på allt

Kärlek är det enda hållbara och ett måste för ett lyckligt liv. För att transformera världen behöver vi få in kärlek inom allt. Idag, speciellt inom ekonomi och politik, saknas det mycket kärlek och det håller inte längre.

Kärlek finns inom oss själva, det är där vi behöver ta fram den, och den lever när vårt agerande styrs av det. Ett inre arbete som vi ska ha förutsättningar till att utveckla.

Allting görs av människor och bygger på vår förmåga. Hur vår förmåga inom allt utvecklas och användas till beror på vår världssyn, hur vi ser på oss själva och andra. Antingen är det kärleksfullt eller inte och vår världsbild styr vårt agerande, hur vi behandlar andra, både individuellt och genom de institutioner som vi gemensamt skapat i samhället. Därmed formar det kvaliteten på våra relationer. Ett samhälle består utav relationer mellan människorna. Politiken och hur vi använder våra institutioner visar hur vi ser på, relaterar till, oss själva och andra i olika situationer i livet. Resultatet är vårt samhälle.

Vi är alla lika viktiga och alla behövs, du är slutet och början på allt. Världen skapas av dig och ingen annan, dagligen i varje val.

Ingen har ansvaret för att göra allt, men alla har ansvaret för att göra sitt exakt där man är. Det är så dagens värld skapas likväl som morgondagens. Ditt val avgör allt, idag och imorgon.

Du har makten

Var och en av oss har makten i vårt egna liv. Genom de interaktioner vi har med alla runt omkring oss påverkar vi dem. Ju fler som gör det desto fler är det som påverkas. Exakt så fungerar det redan idag, fast vi kanske inte tänker på det. Därmed är det vi som har makten och vi kan använda den till att börja med oss själva. Inget annat är möjligt och det är det enda som ger resultat, inom allt.

Tillsammans är vi starka

Precis som inom allt är vi starka när vi stöttar och hjälper varandra. En enad grupp, mänsklighet, är vad vi ska utvecklas till. Tänk att veta, när du vaknar efter natten, att miljarder människor var aktiva i att göra just ditt liv lite bättre. Steg för steg tar vi oss dit genom att samverka i att ge alla förutsättningar till att leva sitt eget unika liv på bästa sätt.

Mänsklig utveckling kräver egenmakt.

För att utvecklas behöver vi kunna välja våra egna vägar i livet. Det kräver inte bara självmedvetenhet och -kunskap, utan även egenmakt. Förutsättningar till egenmakt ges av politiken och ekonomin. Makt som utövas över andra är destruktiv och hämmar mänsklig utveckling. (sunda gränser behövs alltid)

Våra två drivkrafter

Mänsklighetens framtid avgörs av vilken drivkraft vi väljer, kärlek eller rädsla. Rädslan splittrar, eroderar och förminskar. Kärleken enar, helar och växer genom att delas. Genom att urskilja vad som är vad och bli medveten vilket som driver våra beteenden lär vi oss vad som driver oss. Då kan vi välja vad vi agerar i och resultatet blir vår värld.

Relaterade artiklar

följ Mig