Jussi Ora, från min mamma din pappa sändes på tv4

Jussi Ora

DU är FÖDD till att LEVA

En ny bättre värld värker fram

Vi är i ett historiskt skede. Världen ändrar riktning. Demokratiskt kommer politik, systemet med pengar och ekonomin omformas, steg för steg, så att alla kan leva sitt eget unika liv. Vi behöver samexistera och samspela på vår vackra jord: för ett mänskligt liv åt alla.   

Var med i detta historiska skede. Du behövs, är värdefull och gör skillnad.

Kärlek är Lösningen

Alla längtar efter kärlek i sina liv. Varför inte agera med kärlek inom allt? Så att det genomsyrar våra liv, ekonomin, politiken, samhället och hela världen. En värld full av kärlek. Det behövs för att få frid inom oss och fred mellan oss. Med kärlek som drivkraft skapar vi självständighet, egenmakt, sann demokrati, rättvisa och rättvis fördelning. Stöd mig för att omvandla systemet med pengar, ekonomi och politik i detta syfte.  

Rättvis fördelning

Vi kan omöjligen fortsätta med dagens slitningar inom och mellan oss. Det skapar konflikter som förstör mänskligt liv.

Vi utvecklas och frodas i fred och den börjar inom oss. Rättvisa är en förutsättning för fred och det börjar med rättvis fördelning. Vår nya ekonomiska princip, baserat på kärlek.

Läs mer

Politik och Ekonomi

Förutsättningarna för våra liv skapas av politiken, som använder systemet med pengar för att fördela resurser in i och ur ekonomin.

Ekonomin ska vara bra för allas unika liv, oavsett ålder, livssituation och var man bor geografiskt. Rättvis.

Läs mer

All you need is LOVE

"All you need is Love" sjöng The Beatles och de hade rätt. Det enda som ger liv är kärlek och nu ska vi se till att politik, ekonomi och hur vi använder systemet med pengar är baserat på kärlek. Då upphör brist på kärleksfullt agerande och mänskligheten kan utvecklas.

Läs mer

Egenmakt, inte makt

Egenmakt är ett måste för att vi ska kunna leva våra egna liv. Makt över andra förstör livsmöjligheter och är antiliv. Decentralisering och ge alla möjligheter till att leva och veckla ut sina vingar i livet är vad vi ska åstadkomma. Det är kärlek och skapar självständighet, ett måste för mänsklig utveckling.

Läs mer

All you need is LOVE

"All you need is Love" sjöng The Beatles och de hade rätt. Det enda som ger liv är kärlek och nu ska vi se till att politik, ekonomi och hur vi använder systemet med pengar är baserat på kärlek. Då upphör brist på kärleksfullt agerande och mänskligheten kan utvecklas.

Läs mer

Egenmakt, inte makt

Egenmakt är ett måste för att vi ska kunna leva våra egna liv. Makt över andra förstör livsmöjligheter och är antiliv. Decentralisering och ge alla möjligheter till att leva och veckla ut sina vingar i livet är vad vi ska åstadkomma. Det är kärlek och skapar självständighet, ett måste för mänsklig utveckling.

Läs mer

följ Mig